2024 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2024

KONTAKTER > Mødereferater
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
Dato: onsdag den 5. juni 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.

Fremmødte: Katrine, Jens, Anders, Henrik, Michael, Lars F., Lars H. & Elith
Afbud: Andreas

1) Gennemgang af referatet fra sidste møde:
- Godkendt.

2) Meddelelser fra kassereren:
- Intet nyt.
- Vores OK-kort støtter nu Idræts-foreningen.

3) Ansøgninger:
- Intet nyt.

4) Loppemarked:
- Sikkerhedsplanen blev godkendt, og kan nu indsendes til kommunen.

5) Loppekørsel og sortering:
- Intet nyt.

6) Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Det kører efter planen (den nye).
-

7) Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- Vores rare nabo har søgt om tilladelse til at anlægge en ridebane. Vi er som naboer blevet
opfordret til at komme med høringssvar. Vi påpeger usikkerhed om skellets placering i en
betinget godkendelse. LF

8) Eventuelt:
- IF planlægger at udgive et klubblad igen, næste gang i august. Vi skriver et lidt om os selv,
loppemarkedet, teltene osv.
- Græsslåmaskinen/havetraktoren er i stykke. Vi skal nok have en ny / nyere brugt? JWH

Næste møde:
7/8-24 kl. 18:00 Bestyrelsesmøde på Arresøhus
Lars Folke
sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato: onsdag den 1. maj 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.
Fremmødte: Katrine, Jens, Anders, Henrik, Michael, Lars F., Andreas, Lars H. & Elith
Afbud: -

1) Gennemgang af referatet fra sidste møde:
- Godkendt.

2) Meddelelser fra kassereren:
- Den ene bil skal til syn – Vi beder Bent om at kigge på den. MGL
- Forsikringen spørger om vi skal have en fødevareforsikring til pølsevogn/loppemarked.
- Loomis kan afhente af penge fra loppemarked men det koster 10.000 søndag/6.000 mandag – det er for dyrt !

3) Ansøgninger:
- Gymnastik har fået 16.000 efter opvisningen – der var 250 mennesker

4) Loppemarked:
- Teltene skal står som sidste år, toiletterne skal stå bag kaffeteltet.
- IF arbejder på brand-syn af loppehallen.
- Facebook, der er kommet nye regler for annoncering – det bliver dyrerer.

5) Loppekørsel og sortering:
- Amtsavisen – ikke hæve/sænke borde

6) Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Det kører efter planen.

7) Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- Ingen ting

8) Eventuelt:
- Ingen ting

Næste møde:
5/6-24 kl. 18:00 Bestyrelsesmøde

Lars Folke
sekretær
Dagsorden St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato: onsdag den 6. marts 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.
Fremmødte: Katrine, Jens, Anders, Henrik, Lars F., Lars H. & Elith
Afbud: Michael, Andreas.

1) Gennemgang af referatet fra sidste møde:
Godkendt.

2) Meddelelser fra kassereren:
Katrine har fået adgang til banken.

Det undersøges hvordan vi kan sætte penge i banken efter loppemarkedet.
Vi skal have lavet et forsikrings-check (siger TopDanmark).
OK kortene skal ændres så vi støtter IF.

3) Ansøgninger:
Fodbold har ikke bedt om nogle af de tildelte 80.000 kr.
Gymnastik har anmodet om 43.997 af de tildelte 85.525 kr.
Løb har ikke bedt om nogle af de tildelte 15.000 kr.

4) Loppemarked:
Lars F. er i gang med at skrive en Sikkerhedsplan, så vi kan få styr på godkendelserne.
Der er bestilt annoncer i Hillerød Posten og Halsnæsavisen

5) Loppekørsel og sortering:
Der er sendt kørselskalender og telefonliste rundt.
Der skal lægges plader på gulvet 30/3 kl. 9:00. Anders taler med Fodbold-afd.
Vi køber nogle nye borde til sortering og loppemarkedet – i en ordentlig kvalitet (de dyere af dem vi har kigget på)

6) Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
Det ser vi på til næste møde.

7) Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Jens har været til Håndbold generalforsamling – det går godt, men der er ingen ungdomshold.
..og hovedforenings generalforsamling – he er der fokus på multibane og nyt klubhus.

8) Eventuelt:
hjemmeside – vi skal have det til at ligne Ifs.

Næste møde:
30/3-24 kl. 9:00 plader på gulvet i loppehallen.
3/4-24 kl. 18:00 Bestyrelsesmøde
Opdateret 21.05.2024
Tilbage til indhold