2018 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2018

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 5. september 2018 kl. 18.00

Afbud:
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Der er oprettet mobilepaynumre til de udvalgte boder til loppemarked.
Der arbejdes fortsat på en døgnboksaftale.
 
Nyt vedr. teltudlejning:
Det har været en travl sommer, men nu er der ikke flere bestillinger.
Alt grej skal bruges til loppemarkedet.
 
Nyt vedr. loppemarked:
·        Plakater er bestilt og kommer medio uge 37. Der klistres på onsdag den 12.9 kl. ca. 16 loppehallen. Jens sørger for en god klister.
·        Jens kontakter skilteopsætterne, således der kan sættes op i næste uge (38). Vi har fået afslag på opsætning i Allerød Kommune.
·        T-shirt er ligeledes bestilt og kommer ligeledes i uge 37.
·        Vi stopper indsamlingen og kører sidste gang den 8. september. Vi sætter annonce i aviserne pr. uge 37 – om at vi stopper indsamlingen.
·        Plakaterne til markedet skal i aviserne uge 38 og 39.
·        Sejer sørger for læssemaskine og toiletter.
·        Der er sendt besked, omkring bemanding, ud til loppeformændene. Deadline 23. september.
·        Der er bestilt kølevogn. René sørger for formalia omkring levering og tidsrum.
·        Der leveres 20 containere/bure fredag Klostergården.
·        Vi har drøftet ideen om at uddele en folder ved indgangen omhandlende information om VENNER, et par relevante spørgsmål og måske lidt mere. Vi har brug for at overveje dette noget mere i forhold til, hvad vi ønsker at vide, hvordan det skal bearbejdes og om det er relevant at lægge kræfter, for os. Punktet tages op på et kommende møde, DOG vil …
·        Vi gerne undersøge, hvor folk ser reklamer for loppemarkedet. Keld skaffer 3-4 personer, der skal spørge folk på pladsen den 30. september.
·        Evaluering af loppemarkedet sker igen skriftligt. Henrik sender ud til loppeformændene.

Andre arrangementer
Der var et lidt sparsomt fremmøde til Flæsk, men det var hyggeligt og maden var god.
Vi afholder igen fælles juleafslutning med æresmedlemmer og folk med særlige tillidsposter - dato lørdag den 1. december.
 
Diverse møder:
Pølsevogn:
 
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
·        Henrik kontakter Hillerød Forsyning og forhører sig om retningslinjerne for aflæsning på Genbrugspladsen.
·        Der lægges plader ud i loppehallen den 13. oktober – der støvsuges samme dag.
·        Vi afholder næste bestyrelsesmøde i november.
 
Eventuelt:
Næste møde 7. november kl. 18.00
 
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu