2018 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2018

KONTAKTER > Mødereferater
 
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 18.00
Afbud: Elith               
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Øko-dag, resultat: Et meget tilfredsstillende overskud.
Afkast af investeringer: 1 % = 7.000

Nyt vedr. teltudlejning:
Michael har undersøgt priser på nye plastikborde med målet 240 cm.
Tilbud 10 stk. 6000 inkl. moms. Bordene skal foldes ved nedpakning.
Vi bestiller 10 x 242 cm borde og 10 x 18 cm. Michael forsøger at få en god pris.
Efter sæsonen gennemgår vi prisniveauet på udlejning af div.

Nyt vedr. loppemarked:
Har drøftet annoncesituationen efter sommerferien, hvor HIPs weekendudgave forsvinder. Henrik undersøger vores muligheder.
Standerne til vejbannere er taget ned – Jens taler med Stark om muligheden for at benytte deres hegn ud mod Herredsvejen.

Andre arrangementer:
Ål & flæsk, fredag den 24. august. René er tovholder.
Ungdomsafslutning den 14. juni med pølser og sodavand. Anders er tovholder.

Diverse møder:

Pølsevogn:
Anders har justeret brochuren, som vi har aftalt. Den lægges på hjemmesiden ”lige om lidt”.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
 
René følger op på bortskaffelse af kølevognen og indhenter tilbud om leje til Loppemarkedet.
-Hvordan forholder vi os til, når vi oplever, at børn benytter loppehallen uden trænere?
Der må ikke opholde sig børn i Loppehallen uden der en ansvarlig træner/voksen tilstede.
Henrik formulerer brev til Hovedafdelingen og udarbejder et par oplysende plakater.
-Etablering af vindue fra hal mod sidebygning:
Vi vil gerne imødekomme ønsket – Michael undersøger den bedste mulighed, så sikkerheden er i orden.
-Evt. indkøb af nøgleboks til bilnøgler:
Michael undersøger markedet for et godt og fornuftigt nøgleskab.

Eventuelt:

Næste møde 15. august kl. 18.00: Div. omkring Loppemarked, Ål & flæsk
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu