2018 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2018

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 5. december 2018 kl. 18.00

Tilstede: Alle
 
Ansøgninger:
Ingen ansøgninger.
 
Kassereren om økonomi mm.:
Jan har modtaget sidste regning vedr. loppemarked. Endeligt regnskab er klar ved generalforsamlingen.
 
Nyt vedr. teltudlejning:
Keld har haft en føler ude if. til afløser for Henning, uden særlig succes. Vi leder videre.
 
Pølsevogn: Ingen punkter
 
Nyt vedr. loppemarked:
Evaluering af Loppemarked 2018
Keld undersøgte, hvor folk har fået viden om vores loppemarked:
Hhv.: Plakater – 213 pers., avis 7 pers., facebook 39 pers., mund/mund 102 pers., det plejer vi 229 pers..
590 adspurgte.
Vi arbejder med vores viden, frem mod næste loppemarked.
 
Evalueringer/arbejdspunkter/beslutninger i uskøn blanding:
Plakater – hvordan gør vi i fremtiden? Flere af den nye slags?
Vi skal reducere i antallet af T-shirts 25 – 50??

Mobile Pay: Stor tilfredshed med mobile Pay i indgang og spisesteder. Vi fortsætter, men udvider ikke, så længe vi kan undgå det.
Vi undersøger, om vi kan gøre kølemuligheden mere smidig. Eventuel en bedre stabling!
Tilkørsel til P-plads fra Fr.værk (stopper trafikken) – kan vi gøre noget smartere?
Bør vi, som bestyrelse, være mere aktive i hvervningen af medhjælpere et par måneder inden markedet eller kan vi ruste vores loppeformænd med nye idéer til hvervningen?

Forslag om salg af burgere – vi mener ikke umiddelbart at vi skal udvide bespisningstilbuddet… men vi overvejer.
Forslag om at medhjælpere kan vælge mellem tilskud til Klubfest eller Dilettant. Kan det administreres?

Beslutning: Vi ændrer mødetid for loppekørsel lørdag til 8.45 og fast holder at køre med to biler de første måneder og derefter 3.
Eventuelt anden menu til spisningen.
 
Andre arrangementer:
Generalforsamling:
Søndag den 27. januar 10.30 i Klubhuset (Arresøhus er udlejet):
Rene´ sørger for bespisning. Henrik sætter annoncer i avisen og på hjemmesiderne og sørger for dagsorden.
Vi sonderer fortsat terrænet for afløser for afgående bestyrelsesmedlem.

Diverse møder:
Fordelingsmødet, 14. november.
Jens, Michael og Henrik deltog med repræsentanter fra IF.
Der blev orienteret om mødet, som foregik i konstruktiv og positiv stemning. Der blev vekslet visioner og vi bakker gerne hinanden.
260.000, kr. blev uddelt med pæne ord og begrundelse.
 
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Vindue i Loppehallen: Jens tager teten i forhold til etableringen af vinduet.
Bander i Loppehallen: Der opsættes bander i hallen. Jens har kontakten til fodboldafdelingen.
 
Det skal understreges, at der ikke må foretages bygningsændringer eller lignende på loppehallen,
uden Venners bestyrelses godkendelse, herunder vindue og bander.
Forslag til ”opmærksomhed” om VENNERS eksistens: Michael og Henrik arbejder videre med sagen. En foreløbig økonomisk ramme er 40.000 kr.
 
Eventuelt:
Hvordan gør vi opmærksom på, når vi uddeler store beløb til IF – skal vi overveje pressedækning eller lignende?
Forslag om indkøb af nye trøjer til div. medhjælpere.
Punkter til næste møde 9. januar 2019
Generalforsamling
Brug af Genbrugsstationen
Ny beklædning til div. medhjælpere


 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu