2018 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2018

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 18.00

Konstituering
Formand:
Jens W. Hansen
Næstformand:
Rene´ Larsen
Kasserer:
Jan Enevoldsen
Sekretær:
Henrik Keck

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Andersen
Keld Hjort Olsen
Michael Larsen

Suppleanter:
Elith Andersen
Lars Hansen

Afbud: Jan
Ansøgninger:
Fodboldafdelingen: Har sendt ansøgning på ca. 15.000 til dækning af udgifter for deltagelse af 3 voksne/trænere til tur til Barcelona.

Gymnastikafdelingen: Har sendt ansøgning på ca. 18.000 til dækning af udgifter for 3 trænere til stævne i Italien.
Drøftet og beslutning er taget. Henrik formulerer svar og sender dem til Hovedbestyrelsen.
Kassereren om økonomi mm.:
Intet, da kassereren er fraværende.
Nyt vedr. teltudlejning:
Overvejelse: Indkøb af lyskæder til teltene til udlejning. Michael undersøger priser, René taler med Henning om ideen til næste møde i marts.
 
Nyt vedr. loppemarked:
Indkøb af container.
Beslutning: Vi køber den rød container. Pris 18.000. En ny koster 35.000 + moms.
Startdato for indsamling: 7. april. Henrik sørger for at sætte annoncer i de respektive ugeblade.
René informerer Lene Larsen og Palle og Merethe
Leje af kølevogn: René er opsøgende på priser frem mod næste loppemarked.
 
Andre arrangementer:
Diverse møder:
Pølsevogn:
Anders laver udkast til ny tekst til pølsevognsbrochuren.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Behandling af forslag til loppemarked jf. evalueringer fra bodformændene:
Forslag om at udleje ex. stande til en pris á 2000 kr.

Beslutning: Vi ønsker ikke at gå den vej, da det dels vil bevæge sig hen imod et kræmmermarked – det ønsker vi ikke, det vil kræve et større organisationsarbejde og vi kan vi frygte en dalende omsætning, hvilket giver færre penge til vores ungdom.
Forslaget kan tage op på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker et andet koncept end det vi kender.
 
Drikketider ved opsætning af loppemarked.
Der afholdes 2 officielle drikkepauser, hvor vi kan mødes i hallen. Man er velkommen til at holde flere drikketider i de respektive boder. Drikkelsen vil kunne hentes i hallen.

Parkering:
Det skal gøres tydelig, hvor medhjælpere kan parkere på loppemarkedsdagen allerede i skrivelsen til bodformændene og via store skilte.
 
Øl og parkering:
Det skal gøres meget tydeligt, at vi ikke ønsker at trafikken på parkeringspladsen dirigeres med ”en øl i hånden”. Vi ønsker ikke at forbyde øl, men vi ønsker at parkeringen foregår på en forsvarlig måde og vi ønsker at give et ordentligt indtryk af VENNER allerede ved ankomsten til pladsen.
Vi overvejer, hvordan dette gøres bedst muligt.
 
Det foreslås, at VENNERs bestyrelse er mere synlige og aktive i forhold at hverve nye medhjælpere.
Beslutning: Jens og Henrik besøger anlægget et antal gange i løbet af foråret, hvor der er flest forældre tilstede.
Vi vil informere om VENNER og forsøge at hverve flere hjælpere til VENNERS arbejde.
 
Eventuelt
Næste møde 14. marts
  • Fastsættelse af dato for opstartsmøde, indsamling + en form for retningslinjer for hvad vi indsamler og hvordan vi afviser på en ordentlig måde.
  • Behandling af forslag til loppemarked jf. evalueringer fra bodformændene
  • Økodag
 
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu