2015 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2015

KONTAKTER > Mødereferater

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 4. november 2015 kl. 18.00

Afbud: Anders

Ansøgninger:
Vi har modtaget ansøgninger fra 3 afdelinger.

Hovedforeningen søger ikke om tilskud.
Badminton søger ikke om tilskud.
Håndbold har ikke afleveret ansøgning.

Skytternes søger om samlet 25.000 kr.

Fodboldafdelingen søger om samlet 126.000 kr.

Gymnastikafdelingen søger om samlet 80.000 kr.

Ansøgningerne blev drøftet og Henrik formulerer svar til fordelingsmødet den 18. november
Kassereren om økonomi mm.:
Santander Bank vil ikke have erhvervskunder, derfor vælger vi, i første omgang, at sætte det aftalte beløb ind hos i Nordea Bank.

Nyt vedr. teltudlejning:
Det blev drøftet, hvordan vi håndterer teltudlejning og opsætning (og loppehentere) i fremtiden.
Vi vil søge nye hjælpere på flere måder:
• Opslag på stratetisk gode steder
• På hjemmesiden
• Evt. på indgangsbilletten til gymnastikopvisningen
• Ved personlig henvendelse til forældre ved stævner og kampe.
• Henrik søger tilladelse til at benytte skolens intrasystem for derigennem at gøre opmærksom på VENNER og hverve nye hjælpere.
Som udgangspunkt skal hver i bestyrelsen finde en frivillig til diverse telt- og loppeopgaver i foråret.

Andre muligheder:
Færre opsætninger
Højere pris, der måske kan reducere antallet af opsætninger og fortsat opretholde en god omsætning.

Nyt vedr. loppemarked:

Godt evalueringsmøde - ingen sager, der kræver øjeblikkelig handling.

Andre arrangementer: ingen pkt.
Diverse møder:
Fordelingsmøde med IF afholdes den 18. november 2015 kl. 18.30. Rene’ bestiller smørrebrød og Henrik inviterer de respektive bestyrelser.
Jens ringer desuden til formændene og orienterer om mødet..

Julemøde afholdes hos Henrik den 27. november kl. 18.00.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. januar kl. 18.00.
Generalforsamling 31. januar 2016 kl. 10.30 på Arresøhus. Michael bestiller huset.

Pølsevogn: ingen pkt.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:

Punkter til næste møde 6. januar 2016:
Generalforsamling 2015

     
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu