2022 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2022

KONTAKTER > Mødereferater
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
onsdag den 9. marts 2022 kl. 18.00.

Fremmødt: Jens, Anders, Jan, Lars F, Henrik, Lars H, Michael, Elith
Afbud: Andreas,

Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-
Ansøgninger:
-
Meddelelser fra kasseren:
- Jan taler med Loomis om håndtering af kontanter

Loppemarked:
-
Loppekørsel og sortering:
- Karl er klar med sorteringen igen i år
- Opstartsmøde ons. 30/3 19:00 – Anders sender mail ud
- LF indrykker annonce 2 uger før - 23/3
- Der skal plader på i loppehallen og køres 1. loppetur d. 2/4 08:00.

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Løbeafdelingen låner pølsevognen 10/6

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- Keld koordinere økodagen igen i år. 10/4

Eventuelt:
- Den røde loppebil sælges for 10.000 kr. – Andreas kontakter køber
- Volden ved loppehallen flyttes til ”liv og glade dage”-området.
- Arresøhus har kontaktet vennerne vdr. samarbejde
- Bestyrelsen holder møder på Arresøhus når klubhuset flytter.
- Medhjælperflæsk forsøges afholdt i år.

Næste møde:
- Opstartsmøde 30/3
- 2/4 plader på gulvet i loppehallen
- Bestyrelsesmøde 6/4
- Økodag 10/4

M.v.h.
Lars Folke
sekretær

Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
onsdag den 9.februar 2022 kl. 18.00.

Fremmødt:
Jens, Anders, Jan, Lars F, Henrik, Andreas, Lars H,
Afbud: Michael, Elith

Konstituering:
Formand: Jens, Næstformand: Anders, Kasserer: Jan, Sekretær: Lars F.
 
Ansøgninger:
-       
Meddelelser fra kasseren:
-       Kontingent opkrævninger er udsendt
 
Loppemarked:
-       Der er oprettet en ny Facebook-gruppe til loppemarkedet ”st.lyngby If’s venner loppemarked”
 
Loppekørsel og sortering:
-       Indsamlingsopstart lør. 2/4
-       Mail til alle om opstart - LF
-       Der sendes mail ud til alle indsamlere, telefonpassere og sortererne , om de vil være med igen i år. LF sender mailadr. til Anders,
-       Opstartsmøde ons. 30/3 19:00,
-       LF indrykker annonce 2 uger før - 23/3
-       Der skal plader på i loppehallen, også 2/4, 08:00
-       Opgavelisten/gantt-kort er i gang – der skal afleveres lister på næste møde.
-       Flemmings Auto har hjulpet med at få den ene bil kørt til Junkers.
 
Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-       Der er oprettet en ny Facebook-gruppe til telt opsætning ”st.lyngby If’s venner telte”
-       Anders spørger Keld om listen
-       Løbeafdelingen Vil gerne låne pølsevognen 10/6 - OK
 
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-       Jens taler med Erik om økodagen 10/4.
 
Eventuelt:
-       Den ene loppebil skal sælges, det er for meget med 3 biler. Andreas og Henrik kender måske nogen.
 
Næste møde:
-       Bestyrelsesmøde 9/3.
 
M.v.h.
Lars Folke
sekretær
Hent referat her...
(Pdf format, åbner i nyt vindue )
Generalforsamling 2021 – Dagsorden
Afholdes i klubhuset fredag d. 28/1-22 kl. 19:00.

Dagsorden
1.    Valg af dirigent.
2.    Årsberetning.
3.    Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.    Behandling af indkomne forslag.    
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
                -------------
Jens W. Hansen – modtager genvalg
Jan Enevoldsen – modtager genvalg
Michael Larsen – modtager genvalg
Andreas Kristiansen – modtager genvalg

Valg af 1 revisor.
Torben ”Topper” Ryberg – ønsker ikke genvalg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Lars ”Lundholm” Hansen – modtager genvalg
Elith Andersen – modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant.
Per Felby – modtager genvalg

7.    Eventuelt.
 
Med Venlig Hilsen
St. Lyngby If VENNER
Bestyrelsen
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
onsdag den 5. januar 2022 kl. 18.00.
Fremmødt: Jens, Anders, Elith, Jan, Lars F, Henrik, Andreas, Michael, Lars H,
Afbud: -
Ansøgninger:-

Meddelelser fra kasseren:
Regnskabet er klar til revisorerne.

Loppemarked:
Der skal laves et gantt-kort med alle opgaver

Loppekørsel og sortering:
Den nye bil er i stykker igen – den kan ikke starte (der er strøm på). Lars F og Henrik kigger på det.

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
Der oprettes en hjælpergruppe på Facebook, så bliver det måske lidt nemmere at få folk til at hjælpe.

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Generalforsamling
Annonce – Lars F sætter en annonce i Hillerød Posten

Eventuelt:-
Næste møde:
- Generalforsamling 28/1 19:00 til kaffe og kage
- Bestyrelsesmøde onsdag 9/2 2022 18:00 i klubhuset.
- Checkliste til loppemarkedet gennemgås. Husk at sende input til LF.

M.v.h.
Lars Folke
sekretær
Opdateret 21.05.2024
Tilbage til indhold