2022 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2022

KONTAKTER > Mødereferater
Generalforsamling 2021 – Dagsorden
Afholdes i klubhuset fredag d. 28/1-22 kl. 19:00.

Dagsorden
1.    Valg af dirigent.
2.    Årsberetning.
3.    Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.    Behandling af indkomne forslag.    
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
                -------------
Jens W. Hansen – modtager genvalg
Jan Enevoldsen – modtager genvalg
Michael Larsen – modtager genvalg
Andreas Kristiansen – modtager genvalg

Valg af 1 revisor.
Torben ”Topper” Ryberg – ønsker ikke genvalg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Lars ”Lundholm” Hansen – modtager genvalg
Elith Andersen – modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant.
Per Felby – modtager genvalg

7.    Eventuelt.
 
Med Venlig Hilsen
St. Lyngby If VENNER
Bestyrelsen
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
onsdag den 5. januar 2022 kl. 18.00.
Fremmødt: Jens, Anders, Elith, Jan, Lars F, Henrik, Andreas, Michael, Lars H,
Afbud: -
Ansøgninger:-

Meddelelser fra kasseren:
Regnskabet er klar til revisorerne.

Loppemarked:
Der skal laves et gantt-kort med alle opgaver

Loppekørsel og sortering:
Den nye bil er i stykker igen – den kan ikke starte (der er strøm på). Lars F og Henrik kigger på det.

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
Der oprettes en hjælpergruppe på Facebook, så bliver det måske lidt nemmere at få folk til at hjælpe.

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Generalforsamling
Annonce – Lars F sætter en annonce i Hillerød Posten

Eventuelt:-
Næste møde:
- Generalforsamling 28/1 19:00 til kaffe og kage
- Bestyrelsesmøde onsdag 9/2 2022 18:00 i klubhuset.
- Checkliste til loppemarkedet gennemgås. Husk at sende input til LF.

M.v.h.
Lars Folke
sekretær
Opdateret 06.01.2022
Besøgstæller
Tilbage til indhold