2016 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2016

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2016 kl. 18.00
Tilstede: alle

Ansøgninger:
Behandling af ansøgninger
Vi har modtaget ansøgninger fra alle afd. undtagen badmintonafdelingen.

I alt 337.750 kr.
Ansøgningerne blev drøftet. Henrik udarbejder svar til afdelingerne til mødet den 16. november.

Kassereren om økonomi mm.:
Regnskabet fra loppemarkedet er opgjort. Gennemgås ved Generalforsamlingen.

Nyt vedr. teltudlejning:

Nyt vedr. loppemarked:

Andre arrangementer:
Jule- vennetur
Alt er på plads og vi glæder os.

Diverse møder:
Opsamling på evalueringsmødet om Loppemarked 2016
Fint møde. Vi følger op på relevante forslag og ændringer.

Fordelingsmødet med IF, 16. november - planlægning
Henrik sender invitationer ud. Jens sørger for forplejning mm.

Generalforsamling
Kort drøftet.

Pølsevogn:
Vandvarmeren er i stykker. Rene' indkøber en ny.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Vennepris
Drøftet og besluttet.

Eventuelt:

Punkter til næste møde 4. januar 2017:
Indkøb af GPS
Generalforsamling


 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu