2023 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2023

KONTAKTER > Mødereferater
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
Dato: onsdag den 1. november 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.
Fremmødte: Jens, Anders, Lars F, Andreas, Michael, Lars H, Elith, Henrik & Jan
Gæst: Katrine Kirkegaard

Afbud: -
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
- Godkendt

Meddelelser fra kassereren:
- Jan stopper til januar. Da Katrine har tilkendegivet at hun godt kunne tænke sig at være med i bestyrelsen, er hun gæst i dag. Katrine er vokset op i Meløse og arbejder med regnskab til hverdag.
- Afdelingerne har endnu ikke søgt bevillinger for alle de penge der blev bevilget sidste år.

Ansøgninger:
- Der er kommet ansøgninger fra Løb, Gymnastik & Fodbold på i alt 180.525
- Ansøgningerne blev behandlet.

Loppemarked:
- Der er oprette mobilepaynumre til Musik og Auktion, så de er klar til næste år.
- Tilladelser til at afholde loppemarked skal søges i starten af året, så vikke løber ind i de samme problemer som i år.
- Karl Hansen har ringet – LF ringer til ham.
- Der skal laves en keyhanger med et mobilepay QR kode skilt til alle boder
- Evt. vin i baren.
- Der skal laves en rampe til den store hal, så folk ikke falder.

Loppekørsel og sortering:
- Ikke aktuelt
- Hjælperflæsk – Der er flere der ikke har fået besked. (Axel, Sejr) LF retter op på mailinglisten.
- Der mangler mellemlagsplader til paller – Jens laver nogle.

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Ingen udlejninger foreløbig
- Michael taler med Keld om den kommende sæson.

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- pladerne skal af gulvet i loppehallen – det bliver d. 11/11

Eventuelt:
- Venneprisen gik til Thomas Johansen – han får er diplom og 1000,- kr.

Næste møde:
- Julefrokost – 8/12
- Tilskudsmøde tir. 7/11-23 19:00.
- bestyrelsesmøde ons. 10/1-24 18:00.
- Generalforsamling 28/1 kl. 10:30 med efterfølgende gule ærter

Lars Folke
sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
Dato: onsdag den 4. oktober 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.

Fremmødte: Jens, Anders, Lars F, Andreas, Michael, Lars H, Elith, Henrik & Jan
Afbud: -
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
- Godkendt

Meddelelser fra kassereren:
- Rekordomsætning til årets loppemarked 507 tkr. Omk. -187 tkr. Ca. 300 tkr. I overskud.
- 4 t affald mere end sidste år.
- MobilePay/kontant: 45/55

Ansøgninger:
- Ikke endnu

Loppemarked:
- Der skal gøres noget ved trinnet på vej ind i hallen
- Baren: mere Max, zero, kondi + evt. vin (evt. på mini flasker)
- Bedre QR koder til mobilepay i indgangen.
- Evt extra toiletter
- Vi skal ikke bruge så meget kølecontainer. Evt. kun 10 fod eller en trailer.
- Skilte: der skal angives adresser ved ansøgningen. Kan vi lave en liste?
Anders/Henrik (20/25), Sejer
(2/0), Anders/Michael (12/34), Rene (24/25), LF (10/20), Jens (10/25) Lars/Elith (18/35) –
LF laver en liste til at skrive ind på næste år
- Tom Nielsen er formand i gammelt jern ude
- Møbler omdøbes til møbler 1 og møbler 2
- Lager Containere omdøbes til 1,2,3
- Musik og auktion får eget Mobilnr.
- Der skal evt. bruges flere hjælpere i tøjteltet – Spørg Jytte
- Det var rart at teltene var pillet ned allerede søndag.

Loppekørsel og sortering:
- Ikke aktuelt

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Ingen udlejninger foreløbig

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- 27/10 Hjælperflæsk 18:30 LF sender invitationer ud
- 14/10 9:00 Plader af gulvet i loppehallen

Eventuelt:
- Julefrokost
- Venneprisen
- Tak for hjælpen til Venus der har ydet et kæmpe arbejde i forbindelse med loppemarkedet
- IF har spurgt til om Venner vil støtte et nyt klubhus ved sandkassen.

Næste møde:
- bestyrelsesmøde ons. 1/11-23 18:00.
- Tilskudsmøde tir. 7/11-23 19:00.

Lars Folke, sekretær

Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
Dato: onsdag den 6. september 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.

Fremmødte: Jens, Anders, Lars F, Andreas, Michael, Lars H, Henrik & Jan
Afbud: Elith,

Gennemgang af referatet fra sidste møde:
- Godkendt

Meddelelser fra kassereren:
- ingen

Ansøgninger:
- ingen

Loppemarked:
- Kommunen har skabt sig vdr. godkendelserne, Jens og Venus har en omfattende kommunikation med folk dernede. Der er en ny sagsbehandler der er temmelig krakilsk.
- Der er godkendelser til ophængning af skilte i fem kommuner.
- Vi bestiller øl og vand i Brugsen i Skævinge.
-
Loppekørsel og sortering:
-
Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Det kører

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- 27/10 Hjælperflæsk 18:30
- 16/9 teltopsætning på pladsen
- Brev til naboerne deles ud i denne uge

Eventuelt:
-
Næste møde:
- bestyrelsesmøde 4/10-23 18:00.

Lars Folke, sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners Generalforsamling
Obs. Har du ikke PDF reader så kan det downloades her gratis: Adobe Reader

M.v.h.
Lars Folke
sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato:           onsdag den 21. juni 2023 kl. 18.00 i Loppehallen.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Lars F, Henrik, Michael & Jan
Afbud:         Andreas         
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-      Tryk forsikring pr. maj, Stole og borde er vasket, - GODKENDT
Meddelelser fra kassereren:
-       Intet at bemærke.
Ansøgninger:
-      ingen

Loppemarked:
-      Der er færre ture end sidste år.
-      Gribskov annoncen giver ingen ture – den flyttes til Hillerød Posten og Halsnæs avisen
-      Der skal skrives ud til formænd og -koner
-      Der er givet tilladelse til at bruge boldbanerne, hallen skal søges via skolen.
-      Skal vi have noget mad der ikke er svinekød ? (kylling/vegansk)

Loppekørsel og sortering:
-      

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-      Der lejes ud til Sejlklubben og motorbådsklubben (Lars står for opsætningen)
-      Skævinge låner 2 * 6*6 fra 25/6 - 4/7 (sætter selv op)
-      Jens låner et 6*6 m 20/7 (sætter selv op)
-      Men så skal vi ikke have flere ”eksterne” udlejninger
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-      
Eventuelt:
-      Jens har fået en bøde for at klippe hækken mod den gule gård – Vi mener at det er kommunens hæk.
-      
Næste møde:
-      bestyrelsesmøde 9/8-23 18:00.                                     
Lars Folke, sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato:           onsdag den 1. marts 2023 kl. 18.00.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Lars F, Henrik, Michael & Jan
Afbud: Andreas                  
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-      Referatet blev godkendt.

Meddelelser fra kassereren:
-      Der er sendt kontingentopkrævninger ud – de fleste har allerede betalt.

Ansøgninger:
-      ingen
Loppemarked:
-      Opstartsmøde onsdag 29/3 kl. 19:00 i loppehallen.
-      Loppekørsel starter 1.April
-      Der er lavet en opgaveliste – den er ikke færdig, men der arbejdes videre (sendes ud til bestyrelsen)
-      Naboerne skal kaldes ind til informationsmøde

Loppekørsel og sortering:
-       1.april

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-      Den første plan udlejningsplan er kommet
-      Vi skal være mere opmærksomme på hvordan teltene ser ud før og efter udlejning – Michael taler med Keld

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-      Økodag i Torup 16/4 ? – Jens kigger på det.

Eventuelt:

Næste møde:
-      bestyrelsesmøde 5/4-23 18:00.                                     
Lars Folke, sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato:           onsdag den 1. februar 2023 kl. 18.00.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Andreas, Lars F, Henrik & Jan
Afbud:         Michael
Konstituering:
-      Sekretær: Lars Folke
-      Kasserer: Jan Enevoldsen
-      Næstformand: Anders H. Andersen
-      Formand: Jens W. Hansen
-      Menige: Henrik, Andreas, Michael
-      Lars Hansen og Elith Andersen er suppleanter
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-      Referatet blev godkendt.
Meddelelser fra kassereren:
-      Intet nyt

Ansøgninger:
-      

Loppemarked:
-      Der skal laves et årshjul – Lars F.
-      Vi starter indsamling 1. april 2023 – Anders laver en plan
-      Der skal skaffes flere sorterere
-      Der skal kigges på bilerne inden de skal ud at køre.
-      Plade på gulvet i loppehallen. Måske 18/3?
-      Annoncering – Vi skal spare på annonceringen og bruge Facebook noget mere
-      Telefonerne skal bemandes – Lars/Jens evt. afkrydsning med hvor de har fundet os.

Loppekørsel og sortering:
-      

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-      Teltene er tit beskidte når vi henter dem igen – skal der evt. betales et depositum ?
-      Vi kigger på teltduge (til vask) d. 25/2 09:00.
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-      Jens har været til generalforsamlinger
o  Skytterne har ingen aktiviteter og medlemmer
o  Badminton kunne ikke godkende regnskabet
o  Fodbold
o  Gymnastik
o  Håndbold
o  Fitness
o  Løb

Eventuelt:
-      Hillerød Kommune mener at der er en de unge der gerne vil lave frivilligt arbejde – Anders deltager
-      Anders prøver at få kigget på hjemmesiden
Næste møde:
-      bestyrelsesmøde 1/3-23 18:00.
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
onsdag den 11. januar 2023 kl. 18.00.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Andreas, Lars F, Henrik & Jan
Gæster:      Peter Spanggård, Stine
Afbud:         Michael
SoMe indlæg fra IF:
-      Hvordan bruger IF Facebook
-      Køb service – aldersgrupper, områder, det koster et par hundrede kroner pr. gang (sponsorere posts)
-      Grupper = alle kan skrive noget
-      Side = styret kommunikation – det er Venner/IF der bestemmer indholdet
-      Stine vise Anders hvordan man kommer i gang.
-      Posts kan linkes il hjemmesiden
-      Hjemmesiden skal opdateres (den eksisterende hjemmeside er meget gammeldags)
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-      Referatet blev godkendt.
Meddelelser fra kassereren:
-      Regnskabet er afleveret til revisorerne
-      Bilerne skal fotografers fra alle fire sider til forsikringen.
Ansøgninger:
-      
Loppemarked:
-      
Loppekørsel og sortering:
-      

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):

-      
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-      Generalforsamling 29/1 med spisning
-      Smørrebrød/Gule ærter (Jens)
-      Vi bliver nok ca. 20
Eventuelt:
-      Jens har været til møde med kommunen og naboen i den gule gård fordi han har klippet i kommunens hæk ??
-      Lars F. kigger i arkivet efter en aftale vdr. hvem der vedligeholder hvad?
-      Naboerne vil gerne informeres om aktiviteter i på området.

Næste møde:
-      Generalforsamling 29/1-23 10:00.

M.v.h.
Lars Folke
sekretær
Opdateret 21.05.2024
Tilbage til indhold