2023 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2023

KONTAKTER > Mødereferater
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
Dato: onsdag den 6. september 2023 kl. 18.00 på Arresøhus.

Fremmødte: Jens, Anders, Lars F, Andreas, Michael, Lars H, Henrik & Jan
Afbud: Elith,

Gennemgang af referatet fra sidste møde:
- Godkendt

Meddelelser fra kassereren:
- ingen

Ansøgninger:
- ingen

Loppemarked:
- Kommunen har skabt sig vdr. godkendelserne, Jens og Venus har en omfattende kommunikation med folk dernede. Der er en ny sagsbehandler der er temmelig krakilsk.
- Der er godkendelser til ophængning af skilte i fem kommuner.
- Vi bestiller øl og vand i Brugsen i Skævinge.
-
Loppekørsel og sortering:
-
Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
- Det kører

Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
- 27/10 Hjælperflæsk 18:30
- 16/9 teltopsætning på pladsen
- Brev til naboerne deles ud i denne uge

Eventuelt:
-
Næste møde:
- bestyrelsesmøde 4/10-23 18:00.

Lars Folke, sekretær

Referat St. Lyngby IF´s Venners Generalforsamling


Klik her for at læse referat  09. august (åbner i nyt vindue)

Klik her for at læse referat 27. februar ST. Lyngby IF Generalforsamling

Obs. Har du ikke PDF reader så kan det downloades her gratis: Adobe Reader

M.v.h.
Lars Folke
sekretær

Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato:            onsdag den 21. juni 2023 kl. 18.00 i Loppehallen.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Lars F, Henrik, Michael & Jan
Afbud:          Andreas          
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-       Tryk forsikring pr. maj, Stole og borde er vasket, - GODKENDT
 
Meddelelser fra kassereren:
-        Intet at bemærke.
 
Ansøgninger:
-       ingen
 
Loppemarked:
-       Der er færre ture end sidste år.
-       Gribskov annoncen giver ingen ture – den flyttes til Hillerød Posten og Halsnæs avisen
-       Der skal skrives ud til formænd og -koner
-       Der er givet tilladelse til at bruge boldbanerne, hallen skal søges via skolen.
-       Skal vi have noget mad der ikke er svinekød ? (kylling/vegansk)
 
Loppekørsel og sortering:
-       
 
Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-       Der lejes ud til Sejlklubben og motorbådsklubben (Lars står for opsætningen)
-       Skævinge låner 2 * 6*6 fra 25/6 - 4/7 (sætter selv op)
-       Jens låner et 6*6 m 20/7 (sætter selv op)
-       Men så skal vi ikke have flere ”eksterne” udlejninger
 
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-       
 
Eventuelt:
-       Jens har fået en bøde for at klippe hækken mod den gule gård – Vi mener at det er kommunens hæk.
-       
Næste møde:
-       bestyrelsesmøde 9/8-23 18:00.                                       
 
 
 
 
Lars Folke, sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato:            onsdag den 1. marts 2023 kl. 18.00.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Lars F, Henrik, Michael & Jan
Afbud: Andreas                   
 
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-       Referatet blev godkendt.
 
Meddelelser fra kassereren:
-       Der er sendt kontingentopkrævninger ud – de fleste har allerede betalt.

Ansøgninger:
-       ingen
 
Loppemarked:
-       Opstartsmøde onsdag 29/3 kl. 19:00 i loppehallen.
-       Loppekørsel starter 1.April
-       Der er lavet en opgaveliste – den er ikke færdig, men der arbejdes videre (sendes ud til bestyrelsen)
-       Naboerne skal kaldes ind til informationsmøde
 
Loppekørsel og sortering:
-        1.april
 
Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-       Den første plan udlejningsplan er kommet
-       Vi skal være mere opmærksomme på hvordan teltene ser ud før og efter udlejning – Michael taler med Keld
 
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-       Økodag i Torup 16/4 ? – Jens kigger på det.
 
Eventuelt:
 
Næste møde:
-       bestyrelsesmøde 5/4-23 18:00.                                       
 
 
 
 
Lars Folke, sekretær
Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde

Dato:            onsdag den 1. februar 2023 kl. 18.00.
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Andreas, Lars F, Henrik & Jan
Afbud:          Michael
 
Konstituering:
-       Sekretær: Lars Folke
-       Kasserer: Jan Enevoldsen
-       Næstformand: Anders H. Andersen
-       Formand: Jens W. Hansen
-       Menige: Henrik, Andreas, Michael
-       Lars Hansen og Elith Andersen er suppleanter
 
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-       Referatet blev godkendt.
 
Meddelelser fra kassereren:
-       Intet nyt
 
Ansøgninger:
-       
 
Loppemarked:
-       Der skal laves et årshjul – Lars F.
-       Vi starter indsamling 1. april 2023 – Anders laver en plan
-       Der skal skaffes flere sorterere
-       Der skal kigges på bilerne inden de skal ud at køre.
-       Plade på gulvet i loppehallen. Måske 18/3?
-       Annoncering – Vi skal spare på annonceringen og bruge Facebook noget mere
-       Telefonerne skal bemandes – Lars/Jens evt. afkrydsning med hvor de har fundet os.
 
Loppekørsel og sortering:
-       
 
Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):
-       Teltene er tit beskidte når vi henter dem igen – skal der evt. betales et depositum ?
-       Vi kigger på teltduge (til vask) d. 25/2 09:00.
 
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-       Jens har været til generalforsamlinger
o   Skytterne har ingen aktiviteter og medlemmer
o   Badminton kunne ikke godkende regnskabet
o   Fodbold
o   Gymnastik
o   Håndbold
o   Fitness
o   Løb
 
Eventuelt:
-       Hillerød Kommune mener at der er en de unge der gerne vil lave frivilligt arbejde – Anders deltager
-       Anders prøver at få kigget på hjemmesiden
 
 
Næste møde:
-       bestyrelsesmøde 1/3-23 18:00.                                       

Referat St. Lyngby IF´s Venners bestyrelsesmøde
onsdag den 11. januar 2023 kl. 18.00.
 
 
 
Fremmødte: Jens, Anders, Elith, Lars H, Andreas, Lars F, Henrik & Jan
Gæster:       Peter Spanggård, Stine
Afbud:          Michael
 
SoMe indlæg fra IF:
-       Hvordan bruger IF Facebook
-       Køb service – aldersgrupper, områder, det koster et par hundrede kroner pr. gang (sponsorere posts)
-       Grupper = alle kan skrive noget
-       Side = styret kommunikation – det er Venner/IF der bestemmer indholdet
-       Stine vise Anders hvordan man kommer i gang.
-       Posts kan linkes il hjemmesiden
-       Hjemmesiden skal opdateres (den eksisterende hjemmeside er meget gammeldags)
 
 
Gennemgang af referatet fra sidste møde:
-       Referatet blev godkendt.
 
Meddelelser fra kassereren:
-       Regnskabet er afleveret til revisorerne
-       Bilerne skal fotografers fra alle fire sider til forsikringen.
 
Ansøgninger:
-       
Loppemarked:
-       
Loppekørsel og sortering:
-       

Udlejning (telte/møbler/pølsevogn):

-       
 
Øvrige aktiviteter/møder/punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-       Generalforsamling 29/1 med spisning
-       Smørrebrød/Gule ærter  (Jens)
-       Vi bliver nok ca. 20
 
Eventuelt:
-       Jens har været til møde med kommunen og naboen i den gule gård fordi han har klippet i kommunens hæk ??
-       Lars F. kigger i arkivet efter en aftale vdr. hvem der vedligeholder hvad?
-       Naboerne vil gerne informeres om aktiviteter i på området.
 
Næste møde:
-       Generalforsamling 29/1-23 10:00.
 
M.v.h.
Lars Folke
sekretær
Opdateret 07.09.2023
Tilbage til indhold