2017 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2017

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 18.00
Afbud: ingen

Ansøgninger:
Modtaget ansøgninger fra fodbold, skytte og gymnastik.
Drøftet, behandlet og besluttet.
Henrik formulerer svar til Fordelingsmøde.

Grundet vælgermøde og andet flytter vi Fordelingsmødet til den 14. Henrik skriver ud.

Kassereren om økonomi mm.:
Jan fremlagde den overordnede regnskab fra loppemarkedet - et tilfredsstillende overskud.
Nærmere info kan man få ved Generalforsamlingen.

Der er ændringer omkring mobile Pay.
Jan undersøger nærmere og vender tilbage med, hvad det kan betyde for os.

Nyt vedr. teltudlejning:
Nogle telte trænger til en reparation. Henning har brug for hjælp til at gennemgå teltene.
Jens og Rene’ aftaler nærmere med Henning.

Nyt vedr. loppemarked:
Evalueringer er modtaget. Henrik videresender og vi behandler ideer og forslag frem mod næste loppemarked.
Andre arrangementer:
Der er styr på jule/vennetur den 8. december.

Vennepris uddeles den 11. november.
Vi har besluttet, hvem der skal have prisen. Henrik uddeler prisen.

Generalforsamling, 28. januar 2018.
Kort drøftelse.
Vi planlægger nærmere på mødet den 10. januar.

Diverse møder: Ingen

Pølsevogn: Ingen punkter.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning: Ingen punkter

Næste møde: 10. januar 2018 kl. 18.00
- Generalforsamling 2017
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu