2014 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2014

KONTAKTER > Mødereferater

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 5. november 2014 kl. 18.00

Fraværende: Dan, Anders og Michael

Ansøgninger:
Behandling af ansøgninger fra afdelingerne:
Venner har modtaget ansøgninger om økonomisk støtte fra hhv. fodbold, håndbold, gymnastik og skytteafdelingen.
Ansøgningerne blev behandlet – afdelingerne får besked den 19. november på mødet mellem IF og Venner.

Kassereren om økonomi mm.:
Der blev ikke orienteret om økonomi på dette møde.

Nyt vedr. teltudlejning:

Nyt vedr. loppemarked:

Andre arrangementer:
Øko-dag afholdes den 19. april 2015 – vi deltager igen med div. bespisning.

Diverse møder:
Planlægning af møde m. IF om ansøgninger
Afholdes den 19. november 2014 kl. 19.00 i Klubhuset. René bestiller smørrebrød, Jens inviterer relevante personer og Henrik skriver svar på ansøgninger.

Julemøde, 29. november.
Afholdes hos Jens – mødet begynder kl. 18.00.

Pølsevogn: Intet


 

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Vennepris, klubfest:
Tildeles Anders Jørgensen

Generalforsamling – opstillede, beretning mm.
Afholdes den 25. januar 2015 på Arresøhus kl. 10.30. Henrik booker lokalet, René taler med kokkene og Henrik sørger for annonce i Hillerød Posten og dirigentforslag.
På valg:
René Larsen
Keld Hjort Olsen
Anders Andersen


Belysning ved Loppehallen
René etablerer lys ved/på Loppehallen inden jul. 3 lamper opsættes de rigtige steder og samtidigt etableres lettere adgang til strøm til pølsevogn og tribune.

Eventuelt:
Hjemmeside
Henrik arbejder videre med den nye hjemmeside – Henning Erdmann vil gerne påtage sig hvervet.

Punkter til næste møde….
Fast hegn ved Loppehallen
Bannere til Loppemarkedet
Generalforsamling 2014

 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu