2020/21 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2020/21

KONTAKTER > Mødereferater
Generalforsamling 2020 - Afholdt i klubhuset onsdag d. 26/5-21 (Forsinket pga. Covid-19)
Referat

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ole ”Købmand” Jensen – valgt

2. Årsberetning.
Jens: generalforsamlingen er forsinket pga. covid-19 (uden gule ærter)
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig som i det ses til højre
Økodag – aflyst, dermed ingen indtægter
Pølsevognen har kun være lejet ud en gang
Telte udlejet i efteråret til alle de forsinkede konfirmationer
Loppemarked, der blev samlet effekter ind til hallen var halvt fyldt, men intet loppemarked.
Ny loppebil m. Lift, gulvet sænket så den kan komme ind.
Tak til alle der har hjulpet til i årets løb.
Spørgsmål: er der så blevet ryddet op og sænket gulv – Ja
Spørgsmål: Hvor meget skal der samle ind, hvis hallen er halvt fyld – ja, indtil der ikke er plads til mere.
Beretningen er taget til efterretning

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
2020 var et stille regnskabs år.
Indtægter 18k, Udgifter 274k, underskud 256k,
Spørgsmål: er det nødvendigt med 3 biler? – nej, der skal sælges en
Regnskabet godkendes

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår at fastholder kontingentet på 75,- kr./år.
Det vedtages

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
Anders Andersen – modtager genvalg - valgt
Keld H. Olsen – ønsker ikke genvalg -
Henrik Hansen – er valgt
Lars Folke – modtager genvalg - valgt

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Lars ”Lundholm” Hansen – modtager genvalg - valgt
Elith Andersen – modtager genvalg - valgt

Valg af 1 revisor.
Connie Nielsen – ønsker ikke genvalg
Daniel Krøse - valgt

7. Eventuelt.
Bestyrelsen sigter mod at afholde loppemarked i september! (uden sofaer i år)
Er der en plan B, i forhold til ikke at holde loppemarked så hallen kan tømmes ?
Idrætsforeningen takker for samarbejdet og for tilskuddene til ungdommen
Hvilke tanker har bestyrelsen gjort sig om trængslen i Hallen og nogle af teltene under loppemarkedet? – Det er blevet diskuteret om én a boderne kan rykkes ud af hallen, Der er ikke truffet beslutning endnu. Evt. flere boder i det samme telt?
Fodbold Afdelingen takker for støtten!
Det kan give færre gode ting at vi ikke tage sofaer
Vi skal bedre til at rekruttere hjælpere, så ikke altid er de samme – der skal gøres en indsats for at få nye med. Bodformændene bør selv fylde op.

Formanden takker dirigenten og Keld for mange års bestyrelsesarbejde.

Dirigent: Formand: Referent:
Ole M. Jensen Jens Wegner Hansen Lars Folke

 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu