2019 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2019

KONTAKTER > Mødereferater
Referat St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde
tirsdag den 4. juni 2019 kl. 18.00.

Afbud: Lars

Ansøgninger:
Ingen ansøgninger

Kassereren om økonomi mm.:
Vi har solgt den hvide bil og modtaget 14.000.

Nyt vedr. teltudlejning:
Der har været gang udlejningen. Det er primært bestyrelsen m. hjælpere, der har stået for opgaverne. ”De gamle” klarer også nogle opgaver henover over forår/sommer – tak for det.

Der har været et par situationer, hvor folk gerne vil leje telte, hvor vi ikke har kunne bemande til opsætning.
Man har så tilbudt selv at sørge for afhentning, opsætning, nedtagning og aflevering.
Bestyrelsens holdning er, at vi selv og vores folk står ovennævnte. Der kan så være tilfælde, hvor vi kender og har særlig tillid til lejer – så tager vi den der fra! Der skal dog altid være en fra bestyrelsen, der har hånd i hanke med udlejningen.

Indtil nu har René stået som ansvarlig for de sikkerhedscertificerede telte. Vi skal have udpeget ny ansvarlig. Keld/Jens undersøger formalia.

Beslutning:
Der skal indkøbes 100 nye stabelstole -  Lars F. undersøger pris hos Lomax m.fl.
Vi indkøber 10 stk. runde høje caféborde og 10 lange hvide borde 180 cm. Michael har opgaven.

Nyt vedr. loppemarked:
Indsamlingen kører fint og vi er blevet bedre til at sige fra over for dårlige effekter.

Andre arrangementer:

Diverse møder:
Jens er blevet kontaktet af repræsentanter fra Skævinge omkring en moralsk opbakning til etablering af kunstgræsbane.
Vi bliver nødt til høre mere konkret, hvad moralsk opbakning betyder. Jens tager kontakt.

Pølsevogn:
Har været lejet ud til arrangement i kirken.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Ny bil
Den bil Anders har set på, er blevet solgt og var måske heller ikke noget for os.
Vi ønsker fortsat en ny bil og ”slår til” næste gang, der er et godt tilbud. – gerne med lift.
Vi overvejer om vi i fremtiden skal have tre biler – der regnes på sagen.

Den røde bil bliver taget ud af drift i uge 27. Vi skal finde en erstatning + finde en løsning fra august, hvor vi kører med 3 biler.

Eventuelt:
Michael foreslår en arbejdsweekend if. til at vedligeholde hallen. Han udarbejder er opgavebeskrivelse til næste møde.

Punkter til næste møde 7. august 2019:
Loppemarked
Arbejdsweekend, vedligehold af hallen
Ål og Flæsk

 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu