2019 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2019

KONTAKTER > Mødereferater
Referat St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde
onsdag den 6. november 2019 kl. 18.00.

Afbud: Ingen
Ansøgninger:
Store Lyngby IF´s ansøgninger om økonomisk støtte í 2020 blev behandlet. Det var ansøgninger for, lige på den anden side af, 250.000 kroner.
Henrik udarbejder svar til mødet med IF på onsdag den 13. november.

Gymnastikafdelingen har forespurgt om ikke forbrugte midler kan overføres til andre formål. Jan formulerer svar til afdelingen.

Kassereren om økonomi mm.:
Kort information omkring økonomi.

Nyt vedr. teltudlejning:
Vi afventer endeligt svar fra René i forhold til rollen som koordinator af teltsikkerhed.
Vi er stadig i proces omkring at få indarbejdet en god og brugbar procedure omkring teltudlejning.
Keld, Michael og Anders tager teten i forhold til det videre arbejde og vender tilbage på januarmødet.

Nyt vedr. loppemarked:
Yderligere evaluering og økonomi
Tages op på næste møde.

Andre arrangementer:
Julefrokosten den 29. november.
Henrik orienterede om det praktiske omkring årets jule- og vennetur.
ØKO-dagen 19. april.
Erik på Lundholm, har besluttet også at deltage på ØKO-dagen i 2020 – det gør VENNER så også.

Diverse møder:
Samarbejdsmøde og fordeling af økonomiske midler 2020 med IF den 13.nov kl. 19.00.
Det praktiske blev planlagt.
Deltagere: Jens, Anders, Lars F. og Henrik.

Pølsevogn:
Ingen

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Venneprisen 2020
 
Drøftet og besluttet. Anders uddeler prisen ved Aktivfesten.
Eventuelt:
Punkter til næste møde tirsdag. 7. januar 2020:
Generalforsamling, Teltprocedure og Yderligere evaluering og økonomi af loppemarked
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu